Ålmoen brukes til miljøsikker og forskriftsmessig lagring å omlasting av avfall fra bedrifter og private før videre behandling.